سید اسماعیل جرجانی: اگر طبیبی قبل از اصلاح تغذیه مریضش به او دارو بدهد.کمر به قتلش بسته است.

نام‌های دیگر آن: پی‌پلامول، فلفل دراز و فلفل مویه می‌باشد.

 

گیاه دارویی دار فلفل

گیاه دار فلفل

۱. طبع آن گرم و خشک است.

۲. هضم کننده غذا می‌باشد.

۳. جهت تقویت نیروی جنسی مفید می‌باشد و ترشح اسپرم را افزایش می‌دهد.

۴. برای خوشبویی دهان می‌توان استفاده کرد.

۵. برای رفع شب کوری این فلفل را در جگر بز پخته میل کنند.

۶. مصرف زیاد آن باعث حساسیت پوستی می‌گردد و برای اعصاب مفید نمی‌باشد.

۷. کرم کش است.

۸. خانم‌های عقیم از این گیاه در برنامه‌های غذایی خود می‌توانند استفاده کنند.

۹. برای تسکین سرفه از این گیاه می‌توان استفاده کرد.

۱۰. بازکننده گرفتگی‌های کبد و طحال است.

۱۱. مصرف زیاد آن باعث سقط جنین می‌شود.

۱۲. برای صرع و فلج مفید می‌باشد.

۱۳. قاعده‌آور است.

۱۴. جهت عقرب‌زدگی آن را کوبیده با روغن مخلوط کرده به محل عقرب‌زدگی بمالند البته شخص عقرب زده حتماً باید نزد پزشک‌برود.

 

نگارش در تاريخ چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۹۲ توسط م-ق |

دانلود مسنجر

what is vpn?